Library Digital Collections

Obrers, organitzeu els campionats de treball de cara a la guerra

Workers: Organize work contests for the war effort

Obrers, organitzeu els campionats de treball de cara a la guerra