Library Digital Collections

Search

Showing results for 1 - 20 of 67 Propaganda, Communist--Posters

Search Results

 1. Nanjing Chengxian Primary School

  • Collection: Paul Pickowicz Collection
  • Name: Pickowicz, Paul; Nanjing Shi Chengxian Jie xiao xue
  • Date: 1971-07-02
  • Topic: Political slogans; Political posters, Chinese; buses; Elementary schools; Signs and signboards; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 2. Poster

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: 1972-03-10
  • Topic: Slogans; Propaganda, Communist--Posters; Soldiers
  • Format: image
 3. Tianjin Mental Health Prevention & Cure Hospital

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Hospitals; patients; Singing; Propaganda, Communist--Posters; Medical care; Caregivers; Women; Crocheting; Group psychotherapy; Psychiatric hospitals
  • Format: image
 4. Kids Performance

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: Propaganda, Communist--Posters; Classrooms; Day care centers; Children; Education, Urban; Early childhood education
  • Format: image
 5. Shanghai Phoenix Worker's Village School

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: Children; Day care centers; Propaganda, Communist--Posters; Drum; Early childhood education; Education, Urban
  • Format: image
 6. Minority Tribes Performance

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: Instrumental ensembles; Students; Poster of Mao; Folk dancing, Tibetan; Singing; Education, Urban; Classrooms; middle schools; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 7. Workers Housing

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: City and town life; Women; Neighbors; Propaganda, Communist--Posters; Men; Dwellings; Families
  • Format: image
 8. Mao Poster

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Mao, Zedong, 1893-1976
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 9. School Kids Performance

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai Shi gong ren wen hua gong
  • Date: 1972-03-14
  • Topic: Propaganda, Communist--Posters; Education, Urban; Students; Choral singing; Culture
  • Format: image
 10. Poster

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai zao chuan chang
  • Date: 1972-03-14
  • Topic: Shipbuilding industry; Mural painting and decoration; Shipyards; Slogans; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 11. Wuxi Outskirt

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Helie sheng chan da dui (Wuxi, Jiangsu Sheng, China)
  • Date: 1972-03-18
  • Topic: Communes (China); Propaganda, Communist--Posters; Peasants; Rural conditions
  • Format: image
 12. Students Performance

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai Shi gong ren wen hua gong
  • Date: 1972-03-14
  • Topic: Propaganda, Communist--Posters; Folk dancing, Tibetan; Education, Urban; Culture; Students
  • Format: image
 13. Rural Housing

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: 1972-03-30
  • Topic: Dwellings; Housing, Rural; Propaganda, Communist--Posters; Revolutionary operas
  • Format: image
 14. Inside a Villager's House

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shashiyu sheng chan da dui (Zunhua Xian, China)
  • Date: 1972-03-30
  • Topic: Dwellings; Small sculpture; Housing, Rural; interior decoration; Poster of Mao; Revolutionary operas; Thermos bottles; Couplets, Chinese; Propaganda, Communist--Posters; Communes (China); Country life; Photography of families; Rural conditions; Figurines
  • Format: image
 15. Urban Kindergarten Class

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.; Shanghai feng huang gong ren cun
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: Classrooms; Early childhood teachers; Day care centers; Early childhood education; Storytelling; Propaganda, Communist--Posters; Education, Urban
  • Format: image
 16. Poetry Class

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.; Tangshan di 10 zhong xue; Mao, Zedong, 1893-1976
  • Date: 1972-04-01
  • Topic: middle schools; Propaganda, Communist--Posters; Classrooms; Students; Chinese poetry; Middle school teachers; Education, Urban
  • Format: image
 17. Political Poster

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.
  • Date: 1972-01-01
  • Topic: Women; Textile workers; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 18. Beijing Poster Store

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.
  • Date: 1972-04-03
  • Topic: Propaganda, Communist--Posters; Bookstores
  • Format: image
 19. Kailuan Fangezhuang Coal Mine, Tangshan, Hebei

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.; Kai Luan mei kuang
  • Date: 1972-04-02
  • Topic: Coal mines and mining; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image
 20. Student Performance

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: Joseph, William A.; Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: Dance; middle schools; Students; Education, Urban; Propaganda, Communist--Posters
  • Format: image