Library Digital Collections

Search

Showing results for 1 - 20 of 45 Cao chang di gong zuo zhan (Art…

Search Results

 1. 中国村民自治影像计划

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wang, Wei, 1977- (王伟, 1977-); Nong, Ke (农科); Shao, Yuzhen, 1950- (邵玉珍, 1950-); Jian, Yi, 1974- (简艺, 1974-); Fu, Jiachong (付家崇); Zhou, Cengjia (周层佳); Yi, Chujian (伊初建); Zhang, Huancai, 1960- (张焕财, 1960-); Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Ni, Lianghui (倪良辉); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Cun min ying xiang ji hua (村民影像计划); Cun min ying xiang ji hua (村民影像计划)
  • Date: [2006]
  • Topic: Independent films; Short films; Rural conditions; Villages; Documentary films; Elections; Documentary films--Production and direction; Nonfiction films; Local government
  • Format: video
 2. 双井, 我是瘫子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Shu, Qiao, 1989- (舒侨, 1989-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive
  • Date: [2014]
  • Topic: Rural children; Independent films; Nonfiction films; Peasants; Documentary films; Feature films
  • Format: video
 3. 听三奶奶讲从前的事情

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wen, Hui, 1960- (文慧, 1960-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wen family; Su, Meiling, 1928-2012 (苏美玲, 1928-2012)
  • Date: [2011]
  • Topic: Feature films; Women; Interviews; Nonfiction films; Independent films; Land reform; Documentary films; History
  • Format: video
 4. 山旮旯

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Hu, Tao, 1992- (胡涛, 1992-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2013]
  • Topic: Peasants; Documentary films; Famines; Independent films; Nonfiction films; History; Interviews; Rural elderly; Feature films; Villages
  • Format: video
 5. 我的村子2009 (白云乡)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); China Independent Documentary Film Archive; Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cun min ying xiang ji hua (村民影像计划)
  • Date: [2010]
  • Topic: Interviews; Water--Pollution; Nonfiction films; Famines; Independent films; Feature films; History; Documentary films; Peasants; Local government
  • Format: video
 6. 我的村子2010 (史家寨村)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zhang, Huancai, 1960- (张焕财, 1960-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2012]
  • Topic: Feature films; Independent films; Peasants; Documentary films; Nonfiction films
  • Format: video
 7. 我的村子2010 (沙子营村)

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Shao, Yuzhen, 1950- (邵玉珍, 1950-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2012]
  • Topic: Independent films; Nonfiction films; History; Rural elderly; Peasants; Feature films; Documentary films; Interviews; Famines
  • Format: video
 8. 爷爷的饥荒

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Guo, Rui, 1988- (郭睿, 1988-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive
  • Date: [2013]
  • Topic: Rural elderly; Peasants; Independent films; Feature films; Famines; Interviews; History; Documentary films; Nonfiction films
  • Format: video
 9. 狂热自白

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Liu, Xiaolei, 1984- (刘晓雷, 1984-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center))
  • Date: [2015]
  • Topic: Homeless boys; Documentary films; Nonfiction films; Pickpockets; Independent films; Feature films; Vigilantes
  • Format: video
 10. 罗家屋 : 天地无情

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Luo, Bing, 1986- (罗兵, 1986-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Ren, Dingqi, 1935- (任定其, 1935)
  • Date: [2012]
  • Topic: Interviews; Feature films; Peasants; History; Famines; Rural elderly; Nonfiction films; Documentary films; Independent films
  • Format: video
 11. 调查父亲

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Wu, Tingzhang, 1913-1989 (吴廷章, 1913-1989)
  • Date: [2016]
  • Topic: Biography; Documentary films; Nonfiction films; independent filmmakers; Fathers and sons; Feature films; Independent films
  • Format: video
 12. 一打三反在白雲 : 賈之坦調查報告之一

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Jia, Zhitan, 1951- (贾之坦, 1951-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Zhongguo gong chan dang (中国共产党)
  • Date: [2013]
  • Topic: Documentary films; Interviews; Feature films; Nonfiction films; Communist party purges; History; Rural elderly; Independent films
  • Format: video
 13. 信仰张高村

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wang, Haian, 1988- (王海安, 1988-)
  • Date: [2013]
  • Topic: Interviews; Rural elderly; History; Independent films; Nonfiction films; Peasants; Christians; Famines; Documentary films; Feature films
  • Format: video
 14. 傻子的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Zou, Xueping, 1985- (鄒雪平, 1985-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2014]
  • Topic: Rural elderly; Rural children; Feature films; Nonfiction films; Independent films; Documentary films
  • Format: video
 15. 双井, 我是你的孙子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Shu, Qiao, 1989- (舒侨, 1989-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center))
  • Date: [2012]
  • Topic: Rural elderly; Rural children; Independent films; Famines; Documentary films; Peasants; Interviews; History; Feature films; Nonfiction films
  • Format: video
 16. 双井, 我要嫁给你

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Shu, Qiao, 1989- (舒侨, 1989-)
  • Date: [2013]
  • Topic: Nonfiction films; Famines; Peasants; Independent films; Rural children; History; Feature films; Rural elderly; Interviews; Documentary films
  • Format: video
 17. 古精

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); Hu, Tao, 1992- (胡濤, 1992-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive
  • Date: [2015]
  • Topic: Documentary films; Interviews; Rural elderly; Independent films; Villages; Nonfiction films; History; Feature films; Famines
  • Format: video
 18. 吃饱的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Zou, Xueping, 1985- (邹雪平, 1985-)
  • Date: [2011]
  • Topic: Peasants; Interviews; Social conditions; History; Independent films; Rural elderly; Documentary films; Famines; Rural children; Feature films; Nonfiction films
  • Format: video
 19. 回到花木林

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划); China Independent Documentary Film Archive; Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Li, Xinmin, 1988- (李新民, 1988-); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-)
  • Date: [2011]
  • Topic: Famines; History; Feature films; Independent films; Peasants; Rural elderly; Interviews; Nonfiction films; Documentary films
  • Format: video
 20. 垃圾的村子

  • Access: Restricted to UC San Diego use only
  • Name: Zou, Xueping, 1985- (邹雪平, 1985-); Cao chang di gong zuo zhan (Art center) (草场地工作站 (Art center)); Wu, Wenguang, 1956- (吴文光, 1956-); China Independent Documentary Film Archive; Min jian ji yi ying xiang ji hua (民间记忆影像计划)
  • Date: [2013]
  • Topic: Rural children; Nonfiction films; Documentary films; Independent films; Refuse and refuse disposal; Rural elderly; Feature films
  • Format: video