Library Digital Collections

Search

Showing results for 1 - 8 of 8 Stephen MacKinnon Collection Women

Search Results

 1. Shanghai Shipyard

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai zao chuan chang
  • Date: 1972-03-14
  • Topic: Office buildings; Slogans; Shipbuilding industry--Employees; Women
  • Format: image
 2. Tianjin Mental Health Prevention & Cure Hospital

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Hospitals; patients; Singing; Propaganda, Communist--Posters; Medical care; Caregivers; Women; Crocheting; Group psychotherapy; Psychiatric hospitals
  • Format: image
 3. Tianjin Mental Health Prevention & Cure Hospital

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Hospitals; Reading; patients; Psychiatric hospitals; Group psychotherapy; Women; Medical care; Caregivers
  • Format: image
 4. Tianjin Mental Health Prevention & Cure Hospital

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Women; Caregivers; Meetings; Hospitals; Medical care; patients; Psychiatric hospitals
  • Format: image
 5. “Phoenix“ Workers Village

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun; CCAS Friendship Delegation
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: Women; Citizens' associations; City and town life
  • Format: image
 6. Workers Housing

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: City and town life; Women; Neighbors; Propaganda, Communist--Posters; Men; Dwellings; Families
  • Format: image
 7. Wuxi Outskirt

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Helie sheng chan da dui (Wuxi, Jiangsu Sheng, China)
  • Date: 1972-03-18
  • Topic: Factories; Communes (China); Rural industries; Machine sewing; Women; Rural conditions
  • Format: image
 8. Women Workers

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Group psychotherapy; patients; Caregivers; Medical care; Laundry; Hospitals; Psychiatric hospitals; Quilts; Women; Machine sewing
  • Format: image