Library Digital Collections

Search

Showing results for 1 - 10 of 137 Guangzhou (China) Library Digital Collections

Search Results

 1. Visa of People's Republic of China

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: CCAS Friendship Delegation
  • Date: 1972-03-08
  • Topic: Visas; Guangzhou Municipal Public Security Bureau
  • Format: text
 2. Itinerary of CCAS 1972 Delegation

  • Collection: William A. Joseph Collection
  • Name: CCAS Friendship Delegation
  • Date: 1972-03-10
  • Format: text
 3. Canton Village

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Villages; Rural conditions; Housing, Rural; Ponds
  • Format: image
 4. Hong Xiuquan Village

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Format: image
 5. Hong Xiuquan's School

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Museums; Schools
  • Format: image
 6. Hong Xiuquan's Home

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; CCAS Friendship Delegation
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Homes; Museums
  • Format: image
 7. Swimming in the Lake

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Lakes; Swimming
  • Format: image
 8. Young Communist Youth League Meeting

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Gong qing tuan (China); Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: middle schools; Students; Meetings; Education, Urban
  • Format: image
 9. English Class

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: English language--Study and teaching (Secondary); middle schools; Middle school teachers; Students; Classrooms; Education, Urban
  • Format: image
 10. Middle School Chemical Factory

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: Schools; School shops; Education, Urban; Students; Education, Cooperative
  • Format: image