Library Digital Collections

Search

Search Results

 1. "Phoenix" Workers' Village

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shanghai feng huang gong ren cun; CCAS Friendship Delegation
  • Date: 1972-03-16
  • Topic: Women employees; Factories
  • Format: image
 2. (Shashiyu) Production Brigade

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shashiyu sheng chan da dui (Zunhua Xian, China)
  • Date: 1972-03-29
  • Topic: Rural conditions; Open plan schools; Public schools; Elementary schools; Students; Communes (China); Classrooms; Education, Elementary; Rural children
  • Format: image
 3. A Family

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Format: image
 4. A Family Picture

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Format: image
 5. A Villager

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shashiyu sheng chan da dui (Zunhua Xian, China)
  • Date: 1972-04-01
  • Topic: Bicycles; Rural conditions; Communes (China); Women peasants; Housing, Rural; Baskets
  • Format: image
 6. A Villager

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Shashiyu sheng chan da dui (Zunhua Xian, China); Zhang, Guishun, 1914-1995
  • Date: 1972-03-29
  • Topic: Slogans; Peasants; Couplets, Chinese; Rural conditions; Housing, Rural
  • Format: image
 7. A Villager in front of Her House

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Homes
  • Format: image
 8. At the Villager's House

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Topic: Homes
  • Format: image
 9. Backyard in a Residential Area

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: March 1972 to April 1972
  • Format: image
 10. Barefoot Doctor

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; CCAS Friendship Delegation
  • Date: 1972-03-29
  • Topic: Communes (China); Medical care; Peasants; Physicians; Rural health clinics; Housing, Rural; Local officials and employees; Rural conditions
  • Format: image
 11. Basketball Game

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Guangzhou Shi di 61 zhong xue
  • Date: 1972-03-11
  • Topic: middle schools; Education, Urban; Physical education and training; Basketball for girls
  • Format: image
 12. Beijing Nursery

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: 1972-04-07
  • Topic: Beds; Dormitories; Quilts; Early childhood education
  • Format: image
 13. Beijing Nursery

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.
  • Date: 1972-04-07
  • Topic: Early childhood education; Children; Day care centers; Classrooms
  • Format: image
 14. Beijing University Dormitory

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Beijing da xue
  • Date: 1972-04-05
  • Topic: Education, Higher; Dormitories; Universities and colleges
  • Format: image
 15. Beijing University Lab

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Beijing da xue
  • Date: 1972-04-05
  • Topic: Education, Higher; College students; Laboratories; Universities and colleges
  • Format: image
 16. Beijing University Library

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Beijing da xue; Beijing da xue. Tu shu guan
  • Date: 1972-04-05
  • Topic: Universities and colleges; Education, Higher
  • Format: image
 17. Beijing University Professor and Staff

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Beijing da xue; Liu, Kwang-Ching, 1921-2006
  • Date: 1972-04-05
  • Topic: Universities and colleges; College teachers; Education, Higher
  • Format: image
 18. Bejing University

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Beijing da xue
  • Date: 1972-04-05
  • Topic: College students; Universities and colleges; Education, Higher; Classrooms
  • Format: image
 19. Big Character Poster

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Mental illness; Medical care; Political posters, Chinese; Hospitals
  • Format: image
 20. Big Character Poster

  • Collection: Stephen MacKinnon Collection
  • Name: MacKinnon, Stephen R.; Tianjin Shi jing shen bing fang zhi yuan
  • Date: 1972-03-24
  • Topic: Mental illness; Medical care; Hospitals; Political posters, Chinese
  • Format: image